iść [kroczyć, toczyć się] utartą drogą [i syn.]


iść [kroczyć, toczyć się] utartą drogą [i syn.]
iść [kroczyć, toczyć się] utartą drogą [i syn.] {{/stl_13}}{{stl_33}}'robić coś, korzystając z istniejących wzorów, osiągnięć w danej dziedzinie; o sprawie: przebiegać według ustalonych zasad, reguł':{{/stl_33}}{{stl_10}}Ktoś w swoim rozumowaniu idzie, kroczy utartą drogą, utartym szlakiem. Sprawa toczy się utartym torem. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • toczyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się ruchem obrotowym, przesuwać się na kołach, rolkach; posuwać się, jechać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pociąg toczy się po szynach. Kule toczą się po podłodze. Powóz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • droga — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. drodze; lm D. dróg {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pas ziemi, zwykle utwardzony, łączący oddalone od siebie miejsca, przeznaczony do poruszania się ludzi i pojazdów : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kroczyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, kroczyćczę, kroczyćczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} iść wolno dużymi krokami; stąpać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kroczyć dostojnie, statecznie, z powagą, ociężale. Kroczyć na czele… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tor — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. torze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} droga, po której przemieszcza się jakieś ciało; trajektoria : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tor pocisku, satelity, sputnika, ciała… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • utarty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który się utarł w danej społeczności; ogólnie uznawany, używany, powszechnie przyjęty, konwencjonalny, zwyczajowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Utarte wyrażenia, zwroty. Utarta opinia.{{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szlak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} droga, z jakiej się korzysta, aby dotrzeć do określonego celu; przetarta droga, linia komunikacyjna : {{/stl 7}}{{stl 10}}Najpopularniejszy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień